molesk

anmeldelser

Suge er lest minst tre ganger etter denne lusne anmeldelsen. Det er ikke så mange bøker det er verdt å lese tre ganger. Den er skrevet av Inghill Johansen. Anmeldelsen yter den ingen rettferdighet.

Videre følger noen andre anmeldelser. De fleste av dem har vært publisert i Klassekampen, Morgenbladet eller Kritikkjornalen. En er fra Prosa.