hund_jul_dublin
kultur
I desember 2010 kom boken Kulturfagene En innføring, boken var et samarbeidsprosjekt mellom lærere fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen og kolleger fra det kulturfaglige miljøet ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Connie Reksten og jeg var sammen om å være redaktører. Den ble utgitt på Scandinavian Academic Press et imprint av Spartacus. Innledningen kan du lese i tekster.

Inn i saligheten kom i 1996, og dreier seg om norsk kulturpolitikk etter krigen. Her legges to smakebiter ut, innledningen og kap. 6.

Her ligger også en artikkel fra F.eks., "Sinnets mørning". Den omhandler det samme.

Kulturfeltet har interessert etterpå óg, spesielt forholdet mellom kulturen, selvet og økonomien.

Om jeg skulle nevne et objekt verdig videre undersøkelser måtte det bli rekkehusets mentalitet. En mentalitet jeg kjenner, men likefullt har til gode å forstå noe som helst av.

Mellom selvrealisering og selvutslettelse er et bidrag til Den tredje nordiske konferansen om kulturpolitikkforskning som ble avholdt ved Høgskolen i Telemark i August 2007. Denne versjonen er uten henvisninger og noter.